Startpunt van een mediation is altijd de vrijwilligheid van partijen om deel te nemen met de intentie om samen het probleem op te lossen.  
De vertrouwelijkheid van de mediation is een kernvoorwaarde. Voor partijen en de mediator.

Stap 1:
intake – vertrouwen in mediator en basis om mediation te starten vanuit de juiste basisuitgangspunten.

Stap 2: 
Afspraken maken – vastleggen in een mediationovereenkomst (vertrouwelijkheid - vrijwilligheid – geheimhouding - kosten).

Stap 3: 
Start van de mediation – actieve en open houding van partijen – sessies afhankelijk van probleem.

Stap 4: 
Afspraken vastleggen in vaststellingsovereenkomst (of anders).

Contact? Info? De mediator